جنبش علمداران موعود

به زودی... می خواهیم مانند عباس شویم برای او

جنبش علمداران موعود

به زودی... می خواهیم مانند عباس شویم برای او

جنبش علمداران موعود

گام اول؛ خودسازی

گام دوم؛توکل

گام سوم؛اتحاد

گام نهایی؛خدمت

آخرین نظرات

۱۰ مطلب با موضوع «صوت» ثبت شده است

بسم الله الرحمن ارحیمدانلود با لینک مستقیم ؛ تجسم اعمال

منبع صوت: سایت رسمی استاد رائفی پور _ www.masaf.ir 

۳ ۰۵ آذر ۹۵ ، ۱۱:۴۹

بسم الله الرحمن الرحیمدانلود با لینک مستقیم ؛ انگلیس؛غارتگر نفت ایران


منبع صوت؛ سایت رسمی امام خامنه ای _ www.khamenei.ir

۱ ۰۴ آبان ۹۵ ، ۱۸:۱۲

بسم الله الرحمن الرحیمدانلود با لینک مستقیم؛ تا آخرین نفس


منبع صوت؛ سایت رسمی امام خامنه ای _ www.khamenei.ir

۰ ۳۰ مهر ۹۵ ، ۱۲:۲۷

بسم الله الرحمن الرحیمدانلود با لینک مستقیم؛ سازش کنیم،اما با چه کسی؟


منبع صوت؛ سایت رسمی امام خامنه ای _ WWW.KHAMENEI.IR

۲ ۲۷ مهر ۹۵ ، ۱۴:۰۶

بسم الله الرحمن الرحیمدانلود با لینک مستقیم؛ نوبت اسلام


منبع صوت؛ سایت رسمی امام خامنه ای _ www.khamenei.ir

۱ ۰۶ بهمن ۹۴ ، ۱۹:۳۳

بسم الله الرحمن الرحیمدانلود با لینک مستقیم ؛ با هم باشیم


منبع صوت؛ سایت رسمب آیت الله خامنه ای _ WWW.KHAMENEI.IR

۰ ۰۳ بهمن ۹۴ ، ۱۹:۳۸

بسم الله الرحمن الرحیمدانلود با لینک مستقیم؛ از حق مردم دفاع خواهم کرد


منبع صوت؛ سایت رسمی آیت الله خامنه ای _ www.khamenei.ir

۰ ۰۱ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۴۷

بسم الله الرحمن الرحیمدانلود با لینک مستقیم ؛ بازتاب


منبع صوت: سایت رسمی استاد رائفی پور _ www.masaf.ir

۱ ۱۵ آبان ۹۴ ، ۲۰:۲۶